Home » Sold Now In Australia » BMW » 2003 BMW R1150

2003 BMW R1150


Sale Price: $ AU 2,750.00 Last update: 17.02.2022

Found a mistake or inaccuracy: Complain!

Motorcycle Location: Brisbane, Australia

Technical specifications, photos and description:


Seller notes:“Good condition”
For sale by:Private seller
Manufacturer:Bmw
Product Type:Road Bikes
Item status:In archive
Got questions? Ask here!
Do you like this Motorcycle?
Rating 5
Rating 4
Rating 3
Rating 2
Rating 1
2003 BMW R1150 for sale
2003 BMW R1150
Current customer rating: Rating 3 1/5 based on 1 customer reviews


This item was found on eBay.com.au at 17.02.2022
Contact to the Seller

For Sale: 2003 BMW R1150 Cafe Racer Style 
67,600 klmsSolo compliance plateNew Mikuni flat slide carby conversionNew battery / rear tyre / unit jointsNew L.E.D. rear light / indicatorsNew clutch and front brake master cylindersBike runs and rides greatPass RWC no problemHas PPSR Certificate (Genuine bike)Only selling due to new bikeNo reserve

Comments and questions to the seller:


Name E-mail
Text
Antispam code: captcha code captcha code captcha code captcha code (enter the number)


Typical Errors In Writing A Car Name

2j003 2v003 20w3 2o003 20l3 r2003 200j3 2-003 20i03 x003 200b 200q m003 z003 200x 2y03 200r 200s3 s2003 2q03 20d03 20f3 20u03 20m03 20h03 20t03 20q03 200u 20g03 2i03 2a003 2g03 20a3 2w03 20p3 u003 20x03 w003 200l3 2i003 200s 2b003 p2003 200f3 2h003 200i3 2x003 n003 20v3 x2003 a2003 12003 20v03 20903 200g d2003 2t03 20z3 2g003 200d3 20033 200h 2003e 200u3 v2003 20d3 2m03 n2003 200e 2903 20f03 2y003 2d003 2w003 200p3 2v03 o003 20-3 200n 20c3 20r03 20u3 20r3 200r3 q2003 200v 200i 20b3 32003 h2003 200m 200y q003 1003 2f003 20i3 20043 20003 2j03 20o03 20o3 23003 2p003 2z003 22003 20h3 m2003 y003 l2003 2002 2q003 200v3 200a c003 20b03 2n003 k003 j2003 20q3 200t3 2004 20s3 200t a003 200a3 l003 20k03 200w 200c3 2z03 20n03 200x3 d003 2c03 2h03 200b3 20m3 3003 2s03 2s003 20j03 2r03 o2003 k2003 2u003 g003 20034 2m003 20w03 200l y2003 b2003 2d03 2k003 200w3 20p03 2t003 2093 20y3 20023 2b03 20c03 200c w2003 h003 i003 200n3 2003w v003 s003 20k3 2k03 200z3 2l003 20t3 2r003 200p 200h3 g2003 2p03 t003 t2003 200o3 f003 r003 c2003 200-3 20s03 2l03 200y3 p003 2a03 20x3 2f03 20g3 2n03 2x03 200o 29003 20-03 2u03 20z03 200m3 b003 20a03 2o03 200g3 20l03 f2003 z2003 200q3 200e3 200f 20j3 u2003 200z 2-03 200k 20093 20n3 200k3 20y03 20032 200d 200j 2c003 j003 i2003 21003 wMW BfW BtMW cBMW qBMW qMW BMo BMp BMa BMwW BgW BMxW pBMW BhMW BcMW vBMW sMW BkMW BxW tMW mMW BMt BqW BMy BjW lBMW BaW nMW BMrW BbMW tBMW fBMW BpW BbW BMj BlMW BMb BMf BMiW BMzW cMW BdW xMW BuMW ByMW BMvW oMW BMMW BBMW BMd BMi BzMW sBMW BMm vMW BsMW BzW BtW BMuW BdMW kMW BMsW BMnW BMv zMW BoW ByW BMdW oBMW fMW BfMW BwMW BiW BMhW BMlW BiMW gBMW BMgW yMW BaMW BMfW BMc BkW BrMW BnMW nBMW BMyW BMq BvW kBMW bMW uMW BwW iBMW BsW pMW BMoW iMW BMr BMcW BhW BpMW BMl BMWW lMW BjMW BMbW BqMW BMs BnW hMW rBMW BcW BMu aMW dMW BMx BMqW BrW BMg BMtW rMW BMaW BgMW dBMW jBMW BmMW aBMW BMmW BuW yBMW hBMW BMz BlW BMw bBMW BxMW wBMW mBMW BMh BMn BvMW gMW BMpW BmW xBMW BMjW jMW zBMW BoMW BMk BMkW uBMW R1d50 R1q50 R11r0 Ro150 R1n150 R11h50 R1q150 sR1150 Rt150 R115r0 aR1150 R115q R1c150 R1h150 rR1150 R1a50 R11p0 Rt1150 Rr150 Rk150 Rz1150 u1150 R11k50 R115x R115u R115f0 R1o50 R1g150 xR1150 R115g0 m1150 hR1150 R1r50 R1b50 Rh150 R115f R2150 v1150 R1v150 R115k R11o50 Rp150 q1150 R1s50 R115j R11x50 R115z n1150 Rn1150 R1x50 R115t R1`50 R115r R1159 t1150 R1y150 R21150 Rq1150 R115s0 Ro1150 Rg150 c1150 R11l0 R11u0 R11m50 Rs1150 R11q50 R11d0 R11r50 R11j50 R115a R115o r1150 Rc150 R11i50 R1x150 R1w150 R11t0 R115y oR1150 R1u50 yR1150 R115p0 R11o0 R11q0 Rq150 Ri150 R11s50 R11a0 Ry1150 Rj1150 Rv150 R1j50 R11u50 R11k0 R1c50 R1140 R11f0 R115c w1150 R115q0 qR1150 R1m150 R1t50 R1u150 R1k50 R1r150 R1l150 R1v50 Rk1150 R115i Ri1150 R115m0 R1i150 R115- Rb1150 p1150 Rb150 R11v50 k1150 R1150p x1150 R1f150 R115c0 pR1150 Ra150 Rh1150 R11560 a1150 R11v0 R1d150 R115u0 R1z50 s1150 b1150 R11l50 Rv1150 wR1150 R11j0 Rr1150 fR1150 R1160 R115k0 R1h50 Rf1150 R115w R115v R11150 R11i0 R11650 R11x0 R1p150 l1150 R11c0 R1p50 Rd1150 Ra1150 kR1150 Ry150 iR1150 R11s0 Rm1150 g1150 R1g50 nR1150 R1m50 R115z0 R11b50 R115j0 R`1150 R1w50 R115s uR1150 R11p50 R11h0 R1f50 Rm150 h1150 R1n50 jR1150 R1z150 Ru150 Rg1150 Rf150 R11y0 R11509 Ru1150 R11w0 lR1150 z1150 Rp1150 R1s150 R1250 R115h0 R11590 R115w0 R115o0 R1j150 Rd150 Rn150 R11n0 R115h R11y50 R11g0 R115n0 R1b150 Rw1150 R12150 R115n R11z0 Rc1150 R115l R11z50 R1i50 R115b0 R115a0 gR1150 R115t0 R11m0 R1`150 R11a50 Rx150 dR1150 R11c50 R11500 R11n50 bR1150 R1k150 R115y0 R11w50 R11250 R11450 R115m Rw150 Rj150 R11b0 R11540 R115d0 j1150 RR1150 R115i0 R1150o cR1150 R11t50 d1150 R115-0 i1150 R115b Rs150 R1o150 R1150- R115g R115l0 zR1150 R115v0 o1150 R11`50 Rl150 Rz150 R115x0 R11d50 R1y50 Rx1150 f1150 mR1150 R1t150 R`150 R11f50 vR1150 R11550 R1l50 R11g50 y1150 tR1150 R115p R115d Rl1150 R1a150


Other BMW motorcycles


^ Back to top